Sexuell rådgivning

VILKA TYPER AV PROBLEM FÖREKOMMER PÅ MIN MOTTAGNING?

 • Impotens
 • Erektionssvikt
 • Tidig utlösning
 • Fördröjd utlösning
 • Sexuell olust
 • Anorgasmi
 • Sexmissbruk
 • Otrohet
 • Förändrad sexualitet efter operation, barnafödande etc Vestibulit, Smärta vid samlag​, Vaginism
 • Depression

 • Ångest & panikångest

 • Skilsmässa

 • Stress

 • Sömnsvårigheter 

 • ​Teologiska frågor om sex

 • Vanligaste i dag är nog att man förlorat lusten till sex, till sin partner, man har glidit ifrån varandra, passionen är över och nu saknas inspiration till att återta samlivet. Tankar om att skiljas har kommit...Därefter är det oförmåga att njuta, det gör ont ( vaginism), har svårt att få/bibehålla erektion "lusten" (erektil dysfunktion), har svårt att finna en partner, åldersförändringar och lever ofrivilligt ensam...i tvåsamheten.

Mottagningstider helt enligt överenskommelse vilket oftast blir eftermiddags - kvällsmottagning samt lördag. 

Min utbildning till auktoriserad sexualrådgivare är leg barnmorska med preventivmedelsrådgivning, samt därefter 3,5 års studier på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet i ämnet allmän, klinisk sexologi (100hp). Yrkeserfarenhet sedan 1978.

​Min klientkategori är män och kvinnor över 22 års ålder, dvs de som är förgamla för samhällets Ungdomsmottagningar. Jag har god erfarenhet från gynekologiska mottagningar.


På detta har jag läst grundläggande KBT 1 år samt fortbildning. 

Mina priser är humana och lägst i Stockholm.

Mina behörigheter

 

 

 

Varför sexologisk rådgivning?

Sexologi är ett tvärvetenskapligt ämne som inkluderar medicin, psykologi, sociologi, antropologi, filosofi, teologi med mera. Mnet som sådant uppstod redan på 1800talet men då mera som att man skulle arbeta med praktiska konsekvenser av sex samt ogifta kvinnor och barns rättigheter, prostitution och könssjukdomar.

Först 1974 kom WHO med en definition av sexuell hälsa… sexualitet är en central del av människans hälsa och välbefinnande och att problem på detta område kan allvarligt bidra till fysisk, psykisk och social ohälsa samt våld och övergrepp.

I en studie utförd 2004 redovisas att 11% av männen och 22% av kvinnorna över 18 år, att de har haft sexuella problem som de upplevt behov av professionell hjälp att lösa. Allmänpratiserande läkare, psykolog, kurator, distriktssköterska, barnmorska var tänkbara yrkeskategorier att rådfråga hos. Ingen av dessa professioner har sexologi i sin utbildning utan det är för samtliga ännu i dag en akademisk påbyggnad på ca 3,5 år.

Kroppsliga sensationer hos psykosomatiska smärtpatienter har ofta sitt ursprung i sexologiska problem. Likaså ångest, vrede, slutenhet, magtarmproblem etc och uppsöker läkare efter läkare utan att få förståelse för sina problem.

Det är därför lönsamt i samhället att utbilda i sexologi för att minska remitteringar till dyrbara fysiska konsultationer. Tore Langefeldt, känd sexolog/psykolog från Oslo hävdar t o m att sexologisk behandling av sexuella förgripare är bra mycket billigare och effektivare än att förvara denne i fängelse.

 

Vad händer om sexologisk rådgivning/samtal ej erbjuds?

När sexuella problem förblir olösta skapas frustration, sviktande samarbetsförmåga, depression, ångest, självmordsbenägenhet och parproblem… som i sin tur belastar övriga hälsoväsendet … och arbetsresultaten. Psykiatrier behandlar depression, ångest, psykoser som många gånger har sin grund i sexologiska problemställningar. Att behandla dessa är därför att förebygga utveckling av psykiska och fysiska lidanden. De flesta av nämnda professioner har i dag stora svårigheter att utifrån sin yrkesroll, som mestafalls är oskolad i sexologi, kunna samtala med sin patient om dessa problem och det bidrar till utveckling av många sekundärproblem som psykosomatiska smärttillstånd, psykiska problem, familjeproblem, skilsmässor, omsorgssvikt och somatiska sjukdomar. Många företagsledare har på senare år sett stor vinning i att erbjuda sin personal sexualrådgivning i företagshälsovården för att erhålla mer harmonisk och produktiv personal.

 

Dagens sexual kultur

Vi har en bristande tradition i vår kultur att förvalta vår sexualitet på ett positivt sätt. Vår kultur är präglat av övergrepp, förträngning, oönskade graviditeter, könssjukdommar, skiljsmässor, otroskap, självmord, mord, kriminalitet, kommersialisering, teknoisering av sexualiteten, köp och sälj av sexuella tjänster, saknad, längtan, depressioner, okontakt med sin kropp.

Dagens massmediala utbud av nya kunskaper är ofta i otakt med individens behov och efterfrågan och kan därför upplevas som ett övergrepp.

 

 

SJÄLVSTUDIER:

Mycket bra informativa filmer:

Sex och handikapp:

http://urplay.se/program/198098-ur-samtiden-att-leva-med-ryggmargsskada-sex-och-ryggmargsskada 

Sex på älde dar:

urplay.se/Produkter/176292-Bildningsbyran-sex-Kat-hela-livet#sista-chansen

Mannen som viril norm:

http://urplay.se/Produkter/176250-Bildningsbyran-sex-Stalmannen-oppna-upp

 Ofta har vi olika olika hämmande tankar som vi under samtal undersöker och testar nya sätt att bemöta..

​Kanske blir det en uppgift att träna på inför nästa träff, för att se om resultatet blir önskat...

 

Uppdatera ditt förspel efter 60 och få ny stimulans..

 

"Det kan vara en hand som smeker ditt knä under bordet på en middag. Du känner fingarna kittla knäskålen, små fina cirklande rörelser, så sakta kryper den varma handen en bit högre upp på ditt lår...

 

"Våga sätt färg på varandras liv!"

 

Varför rekomenderas sex som hälsofrämjare?

1. Sex gör dig ung
Enligt en tysk undersökning ser personer som har ett regelbundet sexliv 5-10 år yngre ut än sina mer avhållsamma jämnåriga. Under samlaget skickas nämligen extra blod ut i de små blodkärlen under huden, vilket gör att hyn blir fräschare. Östrogenhalten i blodet ökar av sex, vilket stimulerar cellförnyelsen och gör huden mer elastisk.


2. Sex gör dig effektiv
Sex ökar aktiviteten i hjärnan och snabbar på rörelserna hos vissa ämnen. Det betyder att du kan prestera mer. Särskilt den högra hjärnhalvan blir stimulerad, vilket är bra för kreativiteten.


3. Sex gör dig frisk
Enligt en undersökning från Wales löper män som får ett par orgasmer i veckan nästan 50 procent mindre risk att dö i en hjärt-kärl-sjukdom jämfört med män som inte får orgasmer. Personer som haft blodpropp i hjärtat kan förebygga ett återfall genom att börja ägna sig åt sex igen. Men det krävs också att de äter sunt och håller igen på cigaretter och alkohol.


4. Sex gör dig slank
Sex ger energi men tar också energi. Vid ett normallångt samlag förbränns mellan 350 och 400 kalorier. Bara orgasmen slukar 50 kalorier.


5. Sex gör dig smärtfri
Huvudvärk är världens sämsta ursäkt för att inte ha sex. Genom att reducera blodtillförseln till hjärnan och skicka ut endorfiner i kroppen hjälper sex mot både spänningshuvudvärk och migrän.


6. Sex gör dig mindre sjuk
Immunförsvaret stärks om du har sex regelbundet. Det innebär bl a att sår läks fortare.


7. Sex förlänger ditt liv
Om man lägger ihop alla de gynnsamma effekterna av ett regelbundet sexliv blir det sannolika resultatet att sex gör att du lever längre. Ett starkt immunförsvar som hjälper till att bekämpa infektioner spelar en viss roll, tillsammans med den minskade risken för hjärt-kärl-sjukdomar, den minskade risken för att drabbas av depression samt den förbättrade blodcirkulationen.

Tror du inte?? ...testa!

 En del människor känner att det sexuella livet tar för stor plats eller energi i deras liv. Det väljer att leva i celibat i perioder för att på så sätt kunna ägna sig åt annat. Idrottare lever ofta i celibat för att istället använda den sexuella energin till att prestera bättre resultat på tävlingar.

En del lever i celibat mot sin vilja. Orsak kan vara blyghet, svårt att nå fram till en partner. Det kan även bero på att de inte hittar rätt person att dela sitt sexuella behov med eller för att de lever i ett förhållande där det sexuella skjutits åt sidan, s k "vita äktenskap". Det kan också bero på att ett  funktionshinder förhindrar möjligheten till sexuell njutning. Man kanske är helt beroende av vårdpersonal som inte har någon sexologisk kompetens.

Om du lever i celibat mot din vilja, och känner att det är ett problem hoppas jag kunna hjälpa dig. Ring mig och boka en tid för ett första samtal så får vi se vad det kan leda till. Kom i håg att jag är van att möta dylika problem och de är inte så ovanliga som du kanske tror... Det är inte lätt att berätta att man inte har ett fungerande sexualliv i ett samhälle som är så fokuserat på sex, men det finns hjälp att få.

 

 
Drift & Produktion: Wikinggruppen