Familjerådgivning Vänortsstråket

              

            Samtalsrummet på mottagningen. Du är välkommen!


Alla kan någon gång få det svårt i den nära relationen. Det är i dessa situationer som jag kan erbjuda professionell samtalshjälp utifrån många års erfarenhet av människor i kris.

Samtalsmetodik:
  – vikten av att tala samman, inte till
  – att handskas med våra olika kartor av verkligheten
  – hur man pratar process och inte fastnar i enbart innehåll, gå vidare
  – linjärt och cirkulärt tänkande, den avgörande skillnaden för hur man
     upplever det som sker
  – att skapa gemensamt kontrakt med sina klienter, om klienten inte är
     intresserad av förändringar i sitt liv – vad är det då för kontrakt man önskar?

Stress, ofrivilliga skilsmässor, bristande tillit skapar krisreaktioner där ofta en part blir mer lidande och har svårt att med egen kraft ta sig vidare att kunna hantera sin vardagssituation. Ofta ställs enorma krav vid fel tidpunkt i livet och lösningen uteblir.

Min empati är stor inför den ensamstående förälderns kamp då jag själv fått god erfarenhet hur svårt det är att finna förståelse och adekvat stöd i vårt välfärdssamhälle när vårdnadstvister, arbetslöshet, ensamheten hopar sig och självkänslan sviktar.

Exempel: När två blir tre, när någon nära avlider, vid separationen, vid arbetslöshet, vid vardagliga konflikter i hemmet, vid tonårsproblem, svärmorsproblem, problem med chefen, arbetskamraterna….

Min behörighet:

​Som barnmorska/distriktssköterska har jag i många år fått dela enskilda samt familjers oro och problem  vad gäller livet, samlivet som mellanmänskliga relationer. Jag har även genom egna personliga svårigheter som ensamstående förälder, vårdnadstvister och studier i psykologi fått stor förståelse för samlevnadsproblem, speciellt när kulturkrockar uppstår och samhällets stöd uteblir. 2007-2008 gick jag därför en 1-årig utbildning till KBT terapeut hos Sverigehälsan , Malmö, vilket gav mig bra verktyg i att leda samtalen till en kreativ insiktsgivande process.

Kärlek leder inte bara till lycka...            

När kärleken drabbar oss förändras världen.Tillsammans med den älskade känner vi oss som hela människor, vi upplever att alla våra behov är tillfredsställda. Men vad händer när förälskelsen tonar bort och verkligheten tränger sig på? Med tiden upplever många att en parrelation kan bli mer eller mindre stum, tyst och tom. Man börjar fundera över vad som gått fel i relationen och varför vissa mönster återkommer fast man egentligen inte vill.

Inte sällan utvecklas förhållandet mellan parterna till en maktkamp. Vi "talar förbi varandra". Vi hör inte vad motparten säger och vi hör inte heller hur vi själva säger en sak och egentligen menar något annat. Gräl och intriger, tjuvknep och mera bråk. Varför blir det på det sättet? När partnern inte motsvarar våra förväntningar reagerar vi. Det leder till konflikter och ibland till en brytning.

Det finns alternativ! Det går att omvandla maktkampen till ett samarbete där parterna bemödar sig om att kommunicera, att visa sig för varandra som de är och att verkligen lära sig förstå varandras behov. Parsamtalen ger möjlighet till att få uttrycka sig och att i lugn och ro berätta sin egen berättelse och att få lyssna till och reflektera på hur den andre uppfattar det man sagt.

Man får hjälp att återupprätta en dialog. Klargöra förväntningar och besvikelser kring sådant som har hänt och vad problemen resulterat i. Vad saknas i den nuvarande relationen? Vad behöver ändras? Ska man skiljas? Vilka känslor framkallar tankar på en separation? Vilka är mina förväntningar i kärleksrelationen?

Kan man lära sig älska igen?

Ja, är min erfarenhet och jag rekomenderar er lyssna på denna föreläsning av Niklas Piensoho, förståndare på Filadelfiakyrkan i Stockholm, en fantastisk "äktenskapsrådgivning" till par som "tappat kärleken" efter många års äktenskapsrådgivning. Att älska är att vårda varandra, stödja, lyssna, respektera, men även njuta av varandras närhet. Ofta möter jag par om säger sig slutat älska varadra för de har inga känslor kvar... Har de då lyssnat på sin partner är min fråga...eller bara på sitt eget mjutningsbehov?

Ska vi lyssna eller tala till sitt hjärta? Kärlek handlar om beslut och beteende!

https://www.youtube.com/watch?v=VdpiBYTNTfo&t=1778s

 

Så här benar vi tillsammans 

1.Inledningsträffar - det kan vara bra att få tala i enrum och berätta sin version utan att partnern lyssnar ...och "korrigerar"..så jag brukar rekomendera var sitt inledningssamtal. Vi delar en kopp te, kanske en enkel smörgås om du är hungrig... och samtalar i lugn och ro utan stress om nuläget.

2. Nu har jag mött båda parter och bildat mig en början till förståelse av problemet. Skall jag remmitera, eller kommer jag att kunna hjälpa till? Vi återträffas nu tillsammans och samtalar nu om det som varit svårt... Vi samtalar nu även tillsamans om olika strategier att gå vidare. Jag ger kanske en hemläxa, något paret skall ta reda på, träna, öva tillsammans. Det beror helt på vad som är problemet.

3. Härifrån brukar det kunna bli 7-8 träffar, ibland fler.. ibland färre..

 

Min huvuduppgift är att:

  • genom samtal ge vuxna par, familjer och ensamstående hjälp att bearbeta samlevnadsproblem så att de kan bevara sitt äktenskap/samboförhållande/partnerskap eller om skilsmässa blir nödvändig, minska de negativa konsekvenserna och underlätta för att skiljas i samförstånd, erbjuda redan separerade par möjlighet att genom samtal hitta samarbetsformer kring vårdnad, boende och umgänge med barnen.
  • genom allmänt förebyggande insatser förmedla kunskap i samlevnadsfrågor, samhällets hjälp och stöd och hur relationsproblem påverkar individen,familjen och samhället.

Villrådig? Har du svårt att bestämma dig?


Kanske kan jag hjälpa dig se dina val och möjligheter och du finna ett passande beslut.

Känner du skuldkänslor, gjort något du nu lider av.. Du får hjälp att förstå dig själv och varför du handlar som du gör. Du kan arbeta med att förändra din självbild och stärka ditt självförtroende. Bearbeta smärtsamma upplevelser i ditt liv. Min arbetsmetod är KBT.

Vad är KBT?

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt illabefinnande. KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi.

KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna.

 

 

 

 

 
Drift & Produktion: Wikinggruppen